Trang chủ Liên hệ

Trụ sở chính Hà Nội

Công Ty Cổ Phẩn Vận Tải & Thương Mại Quốc Tế Việt Trung

Address: No. 06/217 Pham Van Dong, Bac Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam.

Office Address: 2th Floor, No. 08/162 Nguyen Van Cu, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam.

Email: vantaiviettrung10@gmail.com - Tel: 093 4400 740