KHAI BÁO HẢI QUAN

Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn với chi phí thấp, thời gian nhanh và an toàn nhất.

Khái niệm thông quan là gì?

Thông quan được hiểu là quá trình xét duyệt hồ sơ, kiểm tra hàng hóa trước khi hàng hóa được Nhập Khẩu vào một quốc gia hoặc Xuất Khẩu khỏi một quốc gia.

Sau khi mở tờ khai hải quan và được phân luồng tờ khai, đối tác xuất/ nhập khẩu đóng thuế thì bước tiếp theo là thông quan hàng hóa

Phí thông quan hàng hóa là gì?

► Là mức phí mà nhà xuất/nhập khẩu cần phải đóng cho cơ quan hải quan.

► Mức lệ phí được niêm yết và thống nhất toàn hệ thống cơ quan hải quan.

► Các loại phí cần đóng khi làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn gồm:

- Phí hải quan

- Thuế 26 ( áp dụng tùy loại xe)

- Phí bốc xếp hàng

- Vé xe (áp dụng tùy loại xe)

- Phí luật Dốc Quýt

1. KHAI BÁO HẢI QUAN – THÔNG QUAN HÀNG HÓA

  (Áp dụng cho hàng nguyên container)

Chi phí thủ tục Công Ty Cổ Phẩn Vận Tải & Thương Mại Quốc Tế Việt Trung khai báo:

      1. Chi phí mở tờ khai : Công Ty Cổ Phẩn Vận Tải & Thương Mại Quốc Tế Việt Trung đứng tên trên tờ khai 1.500.000

      2.  Chi phí thông quan : 10.000.000 

      3.  Phí cẩu bốc Cont: 1.500.000

      4.  Chi phí vận chuyển: 6.500.000/cont 

Chi phí thủ tục đầu bên Trung Quốc

    1. Phí lập hoá đơn báo hải quan : 8.000.000

    2. Phí xe vận chuyển Bằng Tường - Hữu Nghị  : 5.500.000 (nếu khách hàng tự vận chuyển hàng đến bãi Hữu Nghị sẽ không cần tính phí này)

2. HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC

- Dịch vụ hoàn thuế áp dụng cho hóa đơn trên 5 vạn tệ.

- Phí dịch vụ :  5% số tiền thuế được hoàn

3. ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU

- Phí ủy thác xuất nhập khẩu tối thiểu là 2.000.000 (VNĐ).

- Phí ủy thác được tính theo % giá trị hợp đồng ngoại thương của khách hàng, mức giá tham khảo là 2% giá trị hợp đồng và mức nhỏ nhất là 2.000.000/ 1 đơn