HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN MÁY CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY THUỘC KCN QUANG MINH

Một số hình ảnh về hàng hoá công ty đã chuyển cho khách hàng:

Lần 1: Vận chuyển máy CNC phục vụ việc sản xuất và gia công sản phẩm

Lần 2: Vận chuyển dây truyền lắp ráp và sản xuất đồ dùng gia đình